top of page

Ochrona danych

 

1. PRYWATNOŚĆ W SKRÓCIE

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

 

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się operator strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej witryny.

 

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

 

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

 

JAKIE PRAWA MASZ W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W zakresie, w jakim jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystujemy nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes osoby trzeciej (Art. 6 ust. 1 lit) RODO), masz prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO do: Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo

w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy już wtedy przetwarzać danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego ani związanego z tym profilowania. Nie przetwarzamy również Twoich danych osobowych w innych celach po wniesieniu sprzeciwu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (por. art.  21 ust. 1 RODO, tzw. „ograniczone prawo sprzeciwu”). W takim przypadku musisz podać przyczyny sprzeciwu, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, , do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art._cc781905-5cde-3194 -bb3b -136zły5cf58d_89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (por. art. 21 ust. 6 RODO).

 

NARZĘDZIA ANALIZY I NARZĘDZIA OSÓB TRZECICH

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania związanego z surfowaniem nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwości sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

2. INFORMACJE OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

PRYWATNOŚĆ

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. O ile dane osobowe (np. tytuł, imię, nazwisko, adres, jeśli jest inny adres rozliczeniowy, ważny adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego/komórkowego) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności . Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Dane te są gromadzone

-     w celu realizacji zamówienia

-    w celu korespondencji z Tobą;

-     do fakturowania;

-      zur  Abwicklung  von _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_evtl.  present  liability i dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec Ciebie.

 

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i opiera się na art.6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich przetwarzania; chyba że wyszukamy artykuł 6 ust.1 zdanie 1 lit.c DSGVO ze względu na zobowiązania podatkowe i handlowe dotyczące przechowywania i dokumentacji (z HGB, StGB lub AO) są zobowiązani do przechowywania przez dłuższy okres czasu lub wyrazili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie zgodnie z art.

6 ust. 1 zdanie 1 lit DSGVO.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNEJ AGENCJI

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:


HAIR HELP the Oceans UG i. Gr. 
Schulstraße 7
31675 Bueckeburg
E-mail: info@hair-help-the-oceans.com

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas e-mailem. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

 

PRAWO ODWOŁANIA SIĘ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU REGULACYJNEGO

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

 

SSL wzgl. SZYFROWANIE TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z protokołu SSL lub Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

INFORMACJA, BLOKOWANIE, USUWANIE

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na kiedykolwiek. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

SPRZECIW NA E-MAILE REKLAMOWE

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydawniczego do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam e-mail.

 

3.GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

CIASTECZKA

Niektóre ze stron internetowych wykorzystują tzw. pliki cookies. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

PLIKI LOGÓW SERWERA

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przekazuje. To są:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

  • używany system operacyjny

  • Adres URL strony odsyłającej

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • Czas żądania serwera

  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ustęp 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas e-mailem. Legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Dane, które wpiszesz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie wycofasz zgody na przechowywanie lub nie ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone. Informacje obowiązkowe i dobrowolne traktujemy jednakowo. Obowiązkowe informacje są niezbędne, aby móc się z Tobą skontaktować i przetworzyć Twoją prośbę.

Podczas przesyłania formularza zapisywane są również następujące dane:

  • Twój adres IP

  • Data i godzina wysłania

Informujemy, że zakres danych osobowych zbieranych w formularzu kontaktowym zależny jest również od tego, jakie dane ujawnisz w formularzu kontaktowym.

Celem przetwarzania danych osobowych w ramach informacji obowiązkowych i dobrowolnych jest przetworzenie prośby o kontakt i umożliwienie skontaktowania się z Tobą w celu realizacji Twojej prośby.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych w ramach kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania (adres IP, data i godzina wysłania) służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu naszego formularza kontaktowego.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit) RODO. Mamy uzasadniony interes w zapobieganiu lub możliwości udowodnienia nadużycia naszego formularza kontaktowego.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

Odbiorcą danych jest nasz serwer hostujący, który pracuje dla nas w ramach umowy o dane zamówienia.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do sprzeciwu. W każdej chwili możesz wysłać lub poinformować nas o swoim sprzeciwie.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową, jak również nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie masz również obowiązku podawania danych osobowych. Jednak ich niepodanie może oznaczać brak możliwości skorzystania z naszego formularza kontaktowego.

 

FUNKCJA KOMENTARZY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisana zostanie informacja o godzinie utworzenia komentarza oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

 

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z WTYCZEK FACEBOOKA (PRZYCISK LIKE)

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Lubię to”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

piksele Facebooka

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego z Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do mierzenia konwersji.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook mógł wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych. Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza Facebookiem. Jako operator strony nie mamy wpływu na to wykorzystanie danych.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych na Facebooku: 

Możesz także wyłączyć funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców w sekcji Ustawienia reklam pod adresem  . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na użytkowaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: 

 

WTYCZKA INSTAGRAMA

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane z naszą stroną internetową. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z GOOGLE +1

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Możesz użyć przycisku Google+, aby publikować informacje na całym świecie. Ty i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów za pomocą przycisku Google+. Google przechowuje zarówno informacje, którym dałeś +1, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś, kiedy kliknąłeś +1. Twoje +1 może pojawić się jako powiadomienie wraz z Twoją nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach związanych z +1, aby ulepszać usługi Google dla Ciebie i innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google+, potrzebujesz globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której użyłeś podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub mają inne informacje identyfikujące Ciebie.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz celów wyjaśnionych powyżej, podane przez Ciebie informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Google dotyczącymi ochrony danych. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

 

5. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

 

ANONIMIZACJA IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

 

WTYCZKA PRZEGLĄDARKI

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i instalując ją:_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

SPRZECIW PRZECIWKO GROMADZENIU DANYCH

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby uniemożliwić gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 

PRZETWARZANIE DANYCH ZAMÓWIENIA

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych zlecenia z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

DANE DEMOGRAFICZNE W GOOGLE ANALYTICS

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 

REMARKETING W ANALITYCE GOOGLE

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe dostosowane do Twoich zainteresowań w zależności od Twojego wcześniejszego korzystania i zachowania podczas przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze) .

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Google powiąże w tym celu historię Twojej przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być umieszczane na każdym urządzeniu, na którym logujesz się swoim kontem Google.
Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia odbiorców reklam na różnych urządzeniach.

Możesz trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zapisanych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na Twoim koncie Google (np. ponieważ nie masz konta Google lub sprzeciwiłeś się połączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Więcej informacji i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

GOOGLE ADWORDS I ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. W takim przypadku nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

„Cookies konwersji” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

 

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA

YOUTUBE

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. YouTube jest używany w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z GOOGLE MAPS

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEK SKRYPTU (GOOGLE WEBFONTS)

Aby wyświetlać nasze treści poprawnie i atrakcyjnie graficznie w różnych przeglądarkach, używamy bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak B. Czcionki internetowe Google (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki internetowe Google są przenoszone do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje Google Webfonts lub uniemożliwia dostęp, treść zostanie wyświetlona standardową czcionką.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – choć obecnie nie jest jasne, czy, a jeśli tak, to w jakim celu – że operatorzy takich bibliotek gromadzą dane.

Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

 

KORZYSTANIE Z ZESTAWU DO TYPU ADOBE

Używamy Adobe Typekit do wizualnego projektowania naszej strony internetowej. Typekit to usługa firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. co daje nam dostęp do biblioteki czcionek. Aby zintegrować używane przez nas czcionki, Twoja przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej strony internetowej. Daje to firmie Adobe informację, że dostęp do naszej witryny internetowej uzyskano z Twojego adresu IP. Więcej informacji na temat Adobe Typekit można znaleźć w polityce prywatności firmy Adobe, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html

DANE NEWSLETTERA

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy go od Ciebie
Adres e-mail oraz informacje, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem
podany adres e-mail i zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalej
Dane nie są gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania
żądanych informacji i nie przekaże ich osobom trzecim.
Wyrażona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do
W każdej chwili możesz odwołać wysyłanie newslettera, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze.

 

7. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Aby zapewnić, że nasze oświadczenie o ochronie danych zawsze odpowiada aktualnym wymogom prawnym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Obowiązuje to również w przypadku, gdy oświadczenie o ochronie danych musi zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi, na przykład nowe usługi. Nowe oświadczenie o ochronie danych zacznie obowiązywać przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Aby poniższe oświadczenie o ochronie danych było czytelne, w różnych miejscach na zewnętrznych stronach internetowych (patrz również rozdział „Sieci społecznościowe i linki zewnętrzne” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych) używamy linków odsyłających do informacji i informacji o ochronie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby linki, które wymieniliśmy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, były aktualne. Niemniej jednak, z uwagi na ciągłą aktualizację stron, nie można wykluczyć, że linki nie będą działać poprawnie. Jeśli zauważysz taki link, będziemy wdzięczni, jeśli poinformujesz nas o tym, abyśmy mogli wprowadzić aktualny link.

8.WIX

Po pierwsze, strona jest hostowana na WIX.com.
 

Polityka prywatności dotycząca formularza wiadomości Wix.

Ta strona internetowa została utworzona we współpracy z Wix.com Ltd. Namal 40, 6350671 Tel Awiw, Izrael („Wix”) i jest również hostowana na ich serwerach. Wix stosuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników i osób odwiedzających witrynę.
Przed wysłaniem do nas wiadomości za pomocą formularza wiadomości przeczytaj Politykę prywatności Wix dostępną tutaj http://www.wix.com/about/privacy  są dostępne.

 

Ujawnienie w ramach Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA

Wix.com jest certyfikowanym uczestnikiem ram Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA. Wix.com zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich danych osobowych otrzymanych od państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii zgodnie z ramami Tarczy Prywatności i jej obowiązującymi zasadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tarczy Prywatności, odwiedź Listę Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych tutaj.

 

Wix.com odpowiada za przetwarzanie danych osobowych otrzymanych w ramach Tarczy Prywatności, a następnie za ich przekazanie stronie trzeciej działającej w imieniu Wix.com jako agent w jej imieniu. Wix.com przestrzega zasad Tarczy Prywatności w zakresie transferu danych osobowych z UE, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za transfer.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Tarczą Prywatności, Wix.com podlega kompetencjom regulacyjnym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC). W niektórych sytuacjach Wix.com może zostać poproszony o ujawnienie danych osobowych w odpowiedzi na żądania rządowe, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania, i będzie postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności.

 

Oświadczenie o ochronie danych dla zintegrowanego systemu analizy Wix.

Wix zbiera informacje statystyczne o wizytach na tej stronie.

Dane dostępowe obejmują: nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesyłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, referrer URL (poprzednio odwiedzoną stronę), adres IP oraz dostawców strony wnioskującej. Wix wykorzystuje dane dziennika do ocen statystycznych w celu działania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty, które są również dostępne dla nas jako operatora tej strony internetowej. Prosimy również o zapoznanie się z polityką prywatności Wix, którą można znaleźć tutaj http://www.wix.com/about/privacy  są dostępne.​

 

Jakie pliki cookie znajdują się na naszej stronie:

Techniczne pliki cookie i nawigacyjne pliki cookie: są niezbędne do normalnej nawigacji i korzystania ze strony internetowej. Bez tego pliku cookie ta strona internetowa może nie działać prawidłowo.

Pliki cookie stron trzecich: Pliki cookie stron trzecich można znaleźć w naszym własnym systemie analizy Wix, w naszym polu informacji o plikach cookie, naszym kontakcie, osadzonych plikach GIF z GIPHY i we wszystkich integracjach z mediami społecznościowymi.

 

Jeśli masz nierozwiązaną skargę dotyczącą prywatności, której nie rozpatrzyliśmy w sposób satysfakcjonujący, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

 

W pewnych okolicznościach, które na the Witryna Tarczy Prywatności , możesz powołać się na wiążący arbitraż, gdy wyczerpane zostaną inne procedury rozstrzygania sporów.

Na żądanie Wix udzieli Ci informacji o przechowywaniu Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub zażądać ich usunięcia, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych artykułach Centrum pomocy: „RODO Odzyskiwanie danych Twojego konta Wix" lub "DDPR trwale usuwa Twoje konto Wix„. Zastosujemy się do Twojej prośby w terminie określonym lub uzasadnionym przez lokalne prawo.

 

Dane osobowe odwiedzających Wix, użytkowników Wix i użytkowników użytkowników mogą być przechowywane w centrach danych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Irlandii, Korei Południowej, Tajwanie i Izraelu. Możemy również korzystać z innych jurysdykcji w celu prawidłowego świadczenia naszych Usług, jeśli jest to wymagane przez prawo (jak wyjaśniono poniżej).

Dane kandydatów do pracy Wix mogą być zarządzane, przetwarzane i przechowywane w Izraelu w odpowiednich lokalizacjach, w razie potrzeby w bezpiecznych lokalizacjach przechowywania w chmurze zapewnianych przez naszych zewnętrznych dostawców usług.

Wix.com Ltd ma siedzibę w Izraelu, który jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

Podmioty stowarzyszone Wix i dostawcy usług, którzy przechowują lub przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Wix, są umownie zobowiązani do ochrony tych informacji zgodnie ze standardami branżowymi i niezależnie od tego, czy ich jurysdykcje mają mniej rygorystyczne wymogi prawne.

 

Dane odwiedzających i użytkowników

Gromadzimy dwa rodzaje informacji od naszych gości i użytkowników

  1. 1)    Niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje dotyczące odwiedzającego lub niezidentyfikowanego użytkownika, które zostały nam przekazane lub zebrane automatycznie podczas korzystania z naszych Usług („Nieidentyfikowalne dane osobowe”) Informacja"). Na podstawie takich danych nieosobowych nie jesteśmy w stanie ustalić, od którego gościa lub użytkownika pochodzą te dane. Gromadzone przez nas informacje nieumożliwiające identyfikacji użytkownika obejmują przede wszystkim techniczne i zagregowane informacje o użytkowaniu, takie jak przeglądanie i kliknięcia odwiedzających i użytkowników w Usługach, mapy cieplne i przewijanie sesji, informacje nieidentyfikujące dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, ekranu rozdzielczość, ustawienia języka i klawiatury, dostawca usług internetowych, strony odsyłające/wyjściowe, znacznik daty/czasu itp. użytkownika lub gościa.

  2. 1). Dane osobowe"). Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują głównie dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu), informacje rozliczeniowe (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, sposób płatności i dane bankowe) zebrane tylko od użytkowników korzystających z płatnych usług, dane dotyczące przeglądania lub sesji użytkowania ( adres IP, lokalizacja geograficzna i/lub unikalny identyfikator urządzenia), dane dotyczące połączonych kont stron trzecich (takie jak adres e-mail lub nazwa użytkownika połączonego konta PayPal, Google lub Facebook) przekazane nam zeskanowane dokumenty identyfikacyjne (np. dowód osobisty, prawo jazdy , paszport lub oficjalne dokumenty rejestracyjne firmy), korespondencja (w tym prowadzona lub przesyłana za pośrednictwem naszych Usług) oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez odwiedzających i/lub użytkowników poprzez ich dostęp do i/lub korzystanie z udostępnionych nam usług Ziemia. Aby uniknąć wątpliwości, wszelkie Informacje nieosobowe, które są powiązane lub powiązane z Danymi osobowymi (na przykład w celu ulepszenia naszych Usług), będą przez nas traktowane i traktowane jako Dane osobowe tak długo, jak długo istnieje takie połączenie lub powiązanie. #To jest takie proste

Gromadzimy dwa rodzaje informacji: dane osobowe (które mogą być wykorzystane do jednoznacznej identyfikacji osoby) oraz dane nieosobowe (nieidentyfikujące).

 

Gromadzimy takie informacje o naszych użytkownikach i odwiedzających, a także użytkownikach użytkowników, osobach ubiegających się o pracę i innych osobach, które nam je przekazują.

Wix dane kandydata do pracy

Gromadzimy również dane, które są nam przekazywane przez osoby ubiegające się o pracę u nas („aplikanci”), gdy aplikują pocztą elektroniczną lub w inny sposób na jedno z wakatów opublikowanych na stronie głównej.

 

Zapraszamy wszystkich kwalifikujących się kandydatów, którzy ubiegają się o jedno z wolnych stanowisk opublikowanych na naszej stronie internetowej. Prześlij nam swoje dane kontaktowe i życiorys („Informacje o aplikacji”), korzystając z formularza aplikacyjnego na odpowiednie stanowisko na naszej stronie internetowej lub w inny dostarczony przez nas sposób. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych naszych kandydatów i zobowiązujemy się do zachowania poufności informacji zawartych w aplikacji, które wykorzystujemy wyłącznie wewnętrznie do celów rekrutacyjnych (w tym do identyfikacji naszych kandydatów, oceny ich aplikacji, decyzji o zatrudnieniu oraz kontaktowania się z kandydatami telefonicznie lub pisemnie).

Należy pamiętać, że Firma może przechowywać przesłane informacje aplikacyjne przez maksymalnie dwa lata od momentu obsadzenia lub zamknięcia odpowiedniego stanowiska. Robimy to, aby móc uzyskać dostęp do tych danych w celu ponownego rozpatrzenia kandydatów na inne stanowiska u nas lub wykorzystania ich informacji aplikacyjnych jako odniesienia dla przyszłych aplikacji złożonych przez tego kandydata; a jeżeli wnioskodawca jest zatrudniony, w dodatkowych celach związanych ze stosunkiem pracy.

Jeśli już się do nas zgłosiłeś i chcesz uzyskać dostęp do tej aplikacji lub zaktualizować tę aplikację lub usunąć ją z naszego systemu, skontaktuj się z nami.

 

Nowy relikt 
Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania NewRelic. Umożliwia to analizę korzystania z witryny. Zapisane przez plik cookie informacje o korzystaniu z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przesyłane do serwera NewRelic w USA. Przetwarzamy dane w oparciu o nasz nadrzędny interes polegający na optymalnym marketingu naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

NewRelic będzie wykorzystywać zapisane informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. 

NewRelic posiada certyfikat:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem:
https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

WhatsApp Image 2021-11-16 at 08.33.00.jpeg
bottom of page